Välkommen med!

Anmäl ditt intresse här så tar vi kontakt så fort som möjligt!

Operativa verksamheten

Den operativa verksamheten är för dig som fyllt 18 år och som vill rycka ut till bränder och olyckor. Du bidrar med din tid, medan vi ger dig den utbildning och utrustning du behöver för att klara av arbetet! Din första utryckning åker du på först när du känner att du är redo för det.

Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten är för dig som har fyllt eller kommer att fylla 10 år och som vill ha en intressant och givande hobby som dessutom är gratis! Inom brandkåren får du lära dig och uppleva saker som du inte får på andra ställen.

Också vuxna är välkomna att delta i ungdomsverksamheten som medfostrare eller utbildare.

Säkerhets- och stödverksamheten

Säkerhets- och stödverksamheten är för dig som fyllt 16 år och som vill bidra till en tryggare närmiljö, men föredrar att göra det genom att förebygga olyckor eller genom att understöda räddningsverksamheten genom att t.ex. sköta larmproviantering. Vi ordnar den utbildning och utrustning som behövs.

Anmäl ditt intresse här så tar vi kontakt så fort som möjligt!